14/12/20  TIN CỦA TRƯỜNG  14
- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" thường xuyên tập luyện và thi đấu các môn thể thao để nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh.- Phát hiện năng khiếu và những tài năng thể thao của học sinh ...
 16/11/20  TIN CỦA TRƯỜNG  17
- Bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, kĩ năng chuyên ngành bắt buộc hàng năm đối với giáo viên, cán bộ quản lý; là căn cứ để quản lý, chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên, cán bộ quản lý; nâng cao ...
 06/11/20  TIN CỦA TRƯỜNG  18
Các bộ phận, các cá nhân cụ thể hóa kế hoạch để hoạt động
 30/10/20  TIN CỦA TRƯỜNG  30
- Nhằm giáo dục tình yêu quê hương, đất nước, con người, hoàn thiện nhân cách, nâng cao lòng tự hào dân tộc cho thiếu niên, nhi đồng thông qua những bài hát ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, Đoàn, Hội, Đội, truyền thống dân tộc và quê hương đất nước; ca ngợi tuổi thơ, gia đình, ngôi trường, cha mẹ, thầy cô ...
 30/10/20  TIN CỦA TRƯỜNG  18
GVCN nghiên cứu thực hiện