Kế hoạch điều chỉnh ND dạy học trong HKII, năm học 2019-2020

Điều chỉnh ND dạy học trong HKII, năm học 2019-2020 theo CV 1125 của Bộ GD&ĐT

Tài liệu đính kèm: Tải về

Toàn thể GV thực hiện nghiêm túc theo nội dung KH này

Bài viết liên quan