Kế hoạch hoạt động tháng 11 năm 2020

Các bộ phận, các cá nhân cụ thể hóa kế hoạch để hoạt động

Tài liệu đính kèm: Tải về

A. CÔNG TÁC TRỌNG TÂM:

- Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các phong trào phát động thi đua trong trường đã được ký kết.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua “Hai tốt” lập thành tích chào mừng kỉ niệm 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/112020); tổ chức các hội thi bong đá giáo viên, giáo viên dạy giỏi cấp huyện; tổ chức hội thi “Tiếng hát tuổi thơ” vòng trường.

- Tổ chức Hội thi “Tiếng hát tuổi thơ” chào mừng ngày 17/11/2020.

- Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi vòng trường.

- Tổ chức kiểm tra chuyên đề, toàn diện giáo viên (Đợt 1).

- Kiểm tra hoàn thành hồ sơ công tác PCGD-XMC trong trường và toàn thị trấn Rạch Gốc năm 2020.

- Tổng hợp chứng từ quyết toán kinh phí quý IV năm 2020.

- Tổng kiểm kê tài sản tính đến 0 giờ ngày 01/01/2021.

- Tổ chức cho CBQL, GV tham dự các lớp tập huấn tại huyện và tỉnh.

 

Bài viết liên quan